Huis-aan-huiscollecte Stichting De Ark weer succesvol!

Het zit d’rop!! De jaarlijkse huis-aan-huis collecte tijdens de herfstvakantie heeft het mooie bedrag van € 5.167,57 opgebracht! Dit is ongeveer 10% minder dan vorig jaar, terwijl er zeker meer dan 10% mensen niet thuis waren in verband met de herfstvakantie. Alle gevers en alle collectanten heel hartelijk bedankt! Collectant gemist? U kunt uw gift…