Huis-aan-huis collecte 2021 groot succes!

De 19e huis-aan-huis collecte heeft het mooie bedrag van € 7.084,26 opgebracht. Alle gevers hartelijk dank!! Deze mooie opbrengst was mogelijk dankzij onze coördinatoren, blokhoofden en de ruim 100 collectanten: onze CompliMentos voor jullie inzet voor en tijdens de collecteweek! Collectant gemist? Maak uw gift over op rekeningnummer NL18 RABO 0395 0736 50 t.n.v. Stichting…