Mooie opbrengst!

De 20e huis-aan-huis collecte heeft het mooie bedrag van € 6.977,39 opgebracht. Alle gevers hartelijk dank!! Dit jaar kon ook gegeven worden via een qr-code. Hiervan is goed gebruik gemaakt. Deze mooie opbrengst was mogelijk dankzij onze coördinatoren, blokhoofden en de 125 collectanten. Heel erg bedankt voor jullie inzet voor en tijdens de collecteweek! Jullie…