Huis aan huis collecte Logeerhuis De Ark

In de week van 15 tot en met 20 oktober a.s. gaan de collectanten  voor Logeerhuis De Ark weer langs de deuren met de collectebus. In het weekend en in schoolvakanties wordt hier gelogeerd door jongeren met een verstandelijke beperking. Begin dit jaar zijn er veel logees begeleid gaan wonen in woonlocatie Buitenhof in Hardinxveld…