Belastingaspecten

Stichting De Ark is door de belastingdienst erkend als ANBI, algemeen nut beogende instelling. Dit betekent dat giften van particulieren aan de stichting binnen de daarvoor gestelde grenzen aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

In bijzondere gevallen zijn giften geheel aftrekbaar. Dit geldt voor periodieke giften die met onderhandse akte zijn toegezegd, voor een periode van minimaal 5 jaar. Die akte wordt door zowel de schenker als Stichting De Ark ondertekend. Tussenkomst van een notaris is hierbij vanaf 2014 niet meer nodig. Voor meer informatie kunt u de site van de belastingdienst raadplegen.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester (zie pagina Contact).