Jaarlijkse huis-aan-huis collecte

Sedert 2003 houdt onze stichting jaarlijks een huis-aan-huis collecte. Hiervoor wordt elk jaar vergunning aangevraagd bij de gemeente. De collecte wordt aangestuurd door enkele bestuursleden die de voorbereidende werkzaamheden verrichten. Voor het overige werken we met vrijwillige collectanten. De uitvoering wordt georganiseerd door twee coördinatrices, één voor Boven-Hardinxveld en één voor Giessendam en Neder-Hardinxveld.

In de periode 2003 tot en met 2014 was de gemiddelde opbrengst € 5.771.
De collecte in 2014 bracht € 5.620 op, mede dankzij alle gevers en de (bijna 120!) medewerkers!