Op maandag 16 oktober 2017 gaat de collecteweek voor Stichting De Ark van start. Ruim 125 vrijwilligers zetten zich in om zoveel mogelijk geld op te halen voor ons Logeerhuis De Ark! Elke euro die onze collectanten ophalen, draagt bij aan het in stand houden van ons logeerhuis. Het doel van De Ark is logeren voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De logeerzorg (onderdeel van dagopvang en kortdurend verblijf) is een middel bij uitstek om mantelzorgers even op adem te laten komen (respijtzorg). Keer op keer blijkt het belang voor de logees en de gezinnen! We vertrouwen erop dat u onze collectanten niet tevergeefs laat aanbellen! Collectant gemist? Dan kunt u uw donatie overmaken op rekeningnummer NL18 RABO 0395 0736 50 ten name van Stichting De Ark.

Bezoek en Like onze facebookpagina www.facebook.com/logeerhuisdeark