De stichting

Stichting De Ark in Hardinxveld-Giessendam is opgericht als een ouderinitiatief en biedt logeerzorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of meervoudige beperking. Stichting De Ark heeft nadrukkelijk gekozen voor een protestants-christelijke identiteit geworteld in de reformatie. Het bestuur beheert het gebouw en bestaat uit zowel ouders als niet-ouders van de doelgroep.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24321190. De stichting houdt een rekening aan bij Rabobank ten name van Stichting De Ark, Hardinxveld-Giessendam, IBAN: NL18 RABO 0395 0736 50.