Donaties en giften

Als u achter het doel en werk van Stichting De Ark staat, kunt u op verschillende manieren financieel bijdragen.
In verband met mogelijke aftrekbaarheid van zulke bijdragen voor de aangifte inkomstenbelasting vragen wij uw aandacht voor de informatie onder Belastingaspecten.

Donateur
U kunt zich opgeven als donateur. U doet dan een toezegging om periodiek (gewoonlijk eens per jaar) een bepaald bedrag te geven. Eens per jaar wordt u door middel van een brief op de hoogte gebracht van de actuele situatie. Daarbij ontvangt u een acceptgiro waarmee u uw donatie kunt overmaken op onze bankrekening. Wilt u donateur worden, stuur dan een email naar penningmeester@stichtingdeark.nl.

Periodieke schenking met overeenkomst
Het is mogelijk om periodiek te schenken waarbij de schenker en Stichting De Ark een schriftelijke overeenkomst afsluiten. Als periodieke giften met onderhandse akte zijn toegezegd voor een periode van minimaal 5 jaar, zijn deze geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie hierover onder Belastingaspecten. Als u hier gebruik van wilt maken, vul dan onderstaand formulier in. Stuur deze compleet en ondertekend op naar Stichting De Ark, p/a Schapedrift 30, 3371 HE Hardinxveld-Giessendam. Wij ondertekenen daarna en sturen het andere gedeelte naar u terug.

Overeenkomst periodieke gift

Eenmalige donatie
Mocht u éénmalig een bedrag willen schenken zonder verdere verplichting, dan is dat vanzelfsprekend ook van harte welkom. U kunt dit overmaken op onze bankrekening t.n.v. Stichting De Ark, Hardinxveld-Giessendam, IBAN: NL18 RABO 0395 0736 50.