Erfenissen en legaten

Het zou kunnen zijn dat iemand besluit Stichting De Ark bij testament als (een van de) begunstigde(n) aan te wijzen. Dit kan op twee manieren:

  • door middel van een legaat: een vast bedrag
  • door Stichting De Ark als erfgenaam te benoemen voor (een deel van) de erfenis

Voor het maken van een testament is de gang naar de notaris noodzakelijk. Hierbij moet ook het gebruikelijke voorbehoud van boedelbeschrijving vastgelegd worden. De stichting mag anders volgens haar statuten de erfenis niet aanvaarden.