Aanpassingen gebouw De Ark

Op 8 januari 2015 zijn door een aantal vrijwilligers alle binnenmuren in logeerhuis De Ark d.m.v. glaswol verhoogd tot aan het dak. Hierdoor wordt voorkomen dat bij rookontwikkeling in één van de kamers of ruimten dit neerslaat in de andere ruimten. Formeel hoefde dit niet omdat voldaan is aan het bouwbesluit 2003, maar het bestuur is van mening dat veiligheid voor alles gaat. Bijkomend voordeel is dat het veel warmer is in De Ark.

Maar ieder voordeel heeft zijn nadeel, te warm is ook weer niet goed. De soms hoge temperaturen in de zomermaanden in De Ark hebben de ‘warme’ aandacht van het bestuur en daarom wordt actief gezocht en gewerkt aan de verbetering van het binnenklimaat.

Eind januari is een internetaansluiting gerealiseerd. Dat vroeg weer de nodige aanpassingen aan de brandmeldcentrale. Maandelijks worden alle installaties gekeurd door een bevoegde instantie.