Geschiedenis

Aanleiding

Aan de geschiedenis van Stichting De Ark gaat een initiatief van de diaconie van de Hervormde Gemeente van Giessendam/Neder-Hardinxveld vooraf. De diaconie bracht op een zeker ogenblik ouders van mensen met een handicap bijeen om te zien of ze iets voor hen kon doen. Dit werd de stimulans voor de oprichting van onze stichting.

Oprichting

In mei 2001 is Stichting De Ark opgericht als ouderinitiatief, gericht op het realiseren van logeren en wonen in de gemeente Hardinxveld-Giessendam voor mensen met een verstandelijke beperking. Hierbij is nadrukkelijk gekozen voor een stichting met protestants-christelijke identiteit geworteld in de reformatie. Maar ook andersdenkenden zijn welkom in De Ark. Wel worden de door De Ark opgezette activiteiten uitgevoerd in overeenstemming met de eigen identiteit van De Ark. Er wordt van uitgegaan dat dit vanzelfsprekend is voor mensen die deelnemen aan deze activiteiten.
In 2003 is Logeerhuis De Ark met behulp van heel velen (vrijwilligers, donateurs, sponsors, kerken, fondsen, stichtingen, bedrijven) tot stand gekomen. Op 20 september 2003 is het Logeerhuis geopend.

Toekomst

In de toekomst hoopt de stichting te komen tot de realisatie van wonen voor de doelgroep – lees hier meer.