De 19e huis-aan-huis collecte heeft het mooie bedrag van € 7.084,26 opgebracht.

Alle gevers hartelijk dank!! Deze mooie opbrengst was mogelijk dankzij onze coördinatoren, blokhoofden en de ruim 100 collectanten: onze CompliMentos voor jullie inzet voor en tijdens de collecteweek!

Collectant gemist? Maak uw gift over op rekeningnummer NL18 RABO 0395 0736 50 t.n.v. Stichting De Ark.

Onze stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI.

Ook kunt u donateur worden. Mail de penningmeester: penningmeester@stichtingdeark.nl

 

De bedankjes zijn deels gesponsord door Hoogvliet Supermarkten, Boven-Hardinxveld @Hoogvlietsuper