In de week van 15 tot en met 20 oktober a.s. gaan de collectanten  voor Logeerhuis De Ark weer langs de deuren met de collectebus.

In het weekend en in schoolvakanties wordt hier gelogeerd door jongeren met een verstandelijke beperking.

Begin dit jaar zijn er veel logees begeleid gaan wonen in woonlocatie Buitenhof in Hardinxveld – Giessendam; gelukkig hebben wij weer voldoende nieuwe logees kunnen verwelkomen. Van ons logeerhuis wordt gebruik gemaakt uit de regio maar ook ver erbuiten.

Ook in 2018 is een collecte weer hard nodig. Juist nu er zo weinig logeerhuizen zijn en de behoefte onder de ouders en verzorgers er nog zeker is! Terwijl er ook in dit soort zorg veel wordt bezuinigd. Het is fijn voor ouders om de  zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen. In ons geval aan het betrokken personeel van Eddee Samen in ons mooie logeerhuis aan de Vinkeweer 2.

Collectant gemist? Maak uw gift over op rekeningnummer NL18 RABO 0395 0736 50 t.n.v. Stichting De Ark.

Onze stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI.