bedankt-kanjersHuis-aan- huiscollecte Stichting De Ark groot succes!

In de week van 24 t/m 29 oktober collecteerden vrijwilligers voor ons Logeerhuis De Ark. Opnieuw bleek de betrokkenheid van de inwoners van Hardinxveld-Giessendam bij het werk van Stichting De Ark. De collecte heeft het mooie ronde bedrag van € 5.800,– opgebracht! Dit ronde bedrag is te danken aan een collectemedewerkster die de oorspronkelijke opbrengst spontaan heeft aangevuld!

Het bestuur én onze logés zijn alle gevers en collectemedewerkers dankbaar voor dit mooie resultaat.

Vele vrijwilligers en donateurs leveren een belangrijke bijdrage aan de continuïteit van ons Logeerhuis.

Ook donateur worden? Mail de penningmeester: penningmeester@stichtingdeark.nl