Het zit d’rop!! De jaarlijkse huis-aan-huis collecte tijdens de herfstvakantie heeft het mooie bedrag van € 5.167,57 opgebracht!
Dit is ongeveer 10% minder dan vorig jaar, terwijl er zeker meer dan 10% mensen niet thuis waren in verband met de herfstvakantie. Alle gevers en alle collectanten heel hartelijk bedankt!

Collectant gemist? U kunt uw gift overmaken naar
NL18 RABO 0395 0736 50 tnv Stichting De Ark

 

Ook kunt u donateur worden. Mail de penningmeester: penningmeester@stichtingdeark.nl