Identiteit

Stichting De Ark heeft een protestants-christelijke identiteit geworteld in de reformatie. Dit is in de statuten vastgelegd.

Voor de identiteit in het verlenen van logeerzorg zijn afspraken gemaakt met Eddee Samen.

Ook andersdenkenden zijn welkom in De Ark. Wel worden de door De Ark opgezette activiteiten uitgevoerd in overeenstemming met de eigen identiteit van De Ark. Er wordt van uitgegaan dat dit vanzelfsprekend is voor mensen die deelnemen aan deze activiteiten.