Kerken

Vanaf de oprichting van Stichting De Ark hebben kerken en kerkelijke gemeenten belangrijke bijdragen geleverd. Die steun was belangrijk voor de totstandkoming van het logeerhuis, maar was en is het ook voor de exploitatie. Kerkelijke bijdragen blijven noodzakelijk. Soms gericht, voor een bepaald doel. Maar vaker voor de algemene middelen. Er valt niet altijd concreet iets aan te schaffen of te vervangen maar de kosten zijn er wel. We zien ook wat dit betreft met vertrouwen naar de toekomst.

De diaconie van de Hervormde Gemeente van Giessendam/Neder-Hardinxveld was nauw betrokken bij de oprichting van De Ark. Zij bracht een groep ouders bijeen en deed een financiële toezegging voor 5 jaar. Daarnaast ontvangen we steun van andere kerken uit Hardinxveld-Giessendam en vooral de regio, maar ook van daarbuiten.

Wij ontvingen zo o.a. bijdragen van kerken of van verenigingen e.d. uit:

  • Christelijke Gereformeerde Kerk
  • Hervormde gemeenten (PKN)
  • Gereformeerde Gemeente
  • Gereformeerde kerken (PKN)
  • Gereformeerde kerk (Vrijgemaakt)
  • Protestantse gemeenten (PKN)
  • Nederlands Gereformeerde kerken.

Zonder anderen tekort te willen doen geven we een aparte vermelding aan de Rommelmarkten van de beide plaatselijke Hervormde Gemeenten (PKN) waarvan enkele flinke bijdragen mochten worden ontvangen.