Participatiegroep Zorg Ark

Er is een participatiegroep opgericht die meedenkt, maar ook fungeert als klankbord naar Eddee en de vertegenwoordiging vanuit de ouders (en de vrijwilligers) waarborgt. De participatiegroep bestaat uit een ouder, een (logeer)vrijwilliger, de locatiemanager en de voorzitter van De Ark en vergadert met regelmaat.

De belangrijkste vragen voor de participatiegroep zijn: hoe gaat het nu, hoe ervaren ouders het logeren, hoe wordt het ervaren door uw kind en hoe wordt het ervaren door de vrijwilligers.