Logeerhuis De Ark in 2015

In april van dit jaar besloot Philadelphia Zorg om in 2015 te stoppen met de respijtzorg (logeren).

Voor De Ark hield dit in dat moest worden gezocht naar een nieuwe zorgverlener. Een zorgvuldig en daarom langdurig proces, waarbij de handhaving van de christelijke identiteit van De Ark nadrukkelijk voor ogen werd gehouden.

Met ingang van 2015 wordt Eddee Samen, onderdeel van Eddee Zorgverlening uit Dordrecht, verantwoordelijk voor de zorg én de inhoud van de zorg voor het logeren in De Ark. Dit is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met Stichting De Ark.

Eddee is een flexibele christelijke zorgverlener met een open oog voor innovatie. Eddee Samen zal met het bestuur van De Ark zoeken naar mogelijkheden voor uitbreiding van de zorg op andere dagen dan in de weekends. Flexibiliteit en innovatie zijn dan sleutelwoorden.

Om respijtzorg na 2014 mogelijk te maken zal de komende jaren een stevig beroep moeten worden gedaan op de financiële reserves van De Ark.
Om te voldoen aan de veranderde wet- en regelgeving (maximaal 1 persoon per logeerkamer) zal in januari 2015 een interne verbouwing plaatsvinden. waardoor het aantal logeerplaatsen gelijk kan blijven. Deze verbouwing brengt natuurlijk de nodige kosten met zich mee. Donateurs zijn daarom dringend nodig en zeer hartelijk welkom.

Ouders of belangenbehartigers die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden die logeerhuis De Ark kan bieden kunnen contact opnemen met mw. Els van Eck (06-25269700, e-mail: els@eddee.nl).
Belangstellenden voor vacatures kunnen hierover meer lezen op de website van Eddee Samen.