De 20e huis-aan-huis collecte heeft het mooie bedrag van € 6.977,39 opgebracht.

Alle gevers hartelijk dank!! Dit jaar kon ook gegeven worden via een qr-code. Hiervan is goed gebruik gemaakt.

Deze mooie opbrengst was mogelijk dankzij onze coördinatoren, blokhoofden en de 125 collectanten. Heel erg bedankt voor jullie inzet voor en tijdens de collecteweek! Jullie zijn goud waard.

Collectant gemist? Maak uw gift over op rekeningnummer

NL18 RABO 0395 0736 50 t.n.v. Stichting De Ark.

Onze stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI.

Ook kunt u donateur worden. Mail de penningmeester: penningmeester@stichtingdeark.nl