Nadere informatie

De Ark is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI moet op de website een aantal gegevens publiceren. Deze treft u hieronder aan.

Naam
Stichting De Ark
Hardinxveld-Giessendam

Kamer van Koophandel
Ingeschreven onder nummer 24321190

RSIN
810024524

Secretariaat
Schapedrift 21, 3371 HE Hardinxveld-Giessendam
T 0184-622383
E secretaris@stichtingdeark.nl

Bestuur
J. Korevaar, voorzitter
A. Maasland-van Herk, secretaris
J. Koster, penningmeester
H.J. Strop-Cramer, lid
A. Vink-Simons, lid

Standaardformulier publicatieplicht ANBI

Hier vind u ons Standaardformulier ANBI 2021

Privacy statement

Hier vind u ons Privacy statement

Beleidsplan
Laatste versie september 2018 20180907 Beleidsplan september 2018

Statuten
Laatste versie Statuten.

Beloningsbeleid
Zie statuten, art. 4.6.

Doelstelling
Zie statuten, art. 2.

Verslag activiteiten

Hier vindt u het Jaarverslag 2022

Archief:

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016

Financiële verantwoording
In de Jaarrekening 2022 zijn de laatste goedgekeurde jaarcijfers inclusief beoordelingsverklaring opgenomen.

Archief:

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2016