Nieuwe bestuursvoorzitter

Tijdens een bestuursvergadering van Stichting De Ark is op 7 juni 2012 de voorzitterssleutel van het logeerhuis aan de Vinkeweer 2 van eigenaar verwisseld; de nieuwe voorzitter is Peter van Wijngaarden.2012 sleuteloverdracht voorzitter

Kees den Uil heeft zijn bestuurslidmaatschap beëindigd; hij kon het werk voor De Ark niet langer combineren met werk en gezin. Hij is als nieuw bestuurslid en voorzitter opgevolgd door Peter van Wijngaarden, die als voorzitter van de diaconie van de Hervormde Gemeente van Giessendam/Neder-Hardinxveld nauw betrokken is geweest bij het begin van Stichting De Ark.

We zijn Kees dankbaar voor het werk dat hij in de afgelopen 3 jaar heeft verzet, zowel als voorzitter als wat betreft het regelen van allerlei praktische dingen; hij blijft als vrijwilliger beschikbaar voor bepaalde technische zaken.

Willemien Loeve is na 9 jaar ook gestopt; haar werk als arts, overige bezigheden en familieomstandigheden vielen tot onze spijt niet langer te combineren met De Ark. We zijn blij met de inbreng die ze al die tijd gehad heeft.

In haar plaats is Hermine Strop-Cramer uit Hardinxveld-Giessendam, ‘rustend’ huisarts, nu zonder eigen praktijk, bereid gevonden bestuurslid te worden. Zo is de continuïteit op het gebied van kennis van de zorg in ons bestuur gewaarborgd.

Samen met Anja Vink, Lea Rietveld en Leen van Wingerden is het bestuur weer voltallig en kan het werk t.b.v. het logeerhuis en andere activiteiten ten behoeve van mensen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen voortgang vinden!

Overhandiging sleutel aan nieuwe bestuursvoorzitter Peter van Wijngaarden