De 16e huis-aan-huis collecte heeft het mooie bedrag van € 6.000,— opgebracht (na een royale afronding)! Dit is ruim 16% meer dan vorig jaar.
Alle gevers hartelijk dank!!

Onze dank gaat ook naar de trouwe blokhoofden en hun ruim 100 collectanten! Waar zouden we zijn zonder deze kanjers.

Na 16 jaar heeft onze coördinator van Beneden Hardinxveld besloten te stoppen omdat er andere vrijwilligerstaken op haar pad zijn gekomen. Heel hartelijk bedankt voor je inzet zoveel jaren!

We zijn erg blij dat we een opvolgster hebben gevonden. Wij wensen haar veel succes!

De Kanjers stroopwafels zijn gesponsord door Hoogvliet Supermarkt Boven-Hardinxveld!!

Veel punten om dankbaar voor te zijn.

Collectant gemist? Maak uw gift over op rekeningnummer

NL18 RABO 0395 0736 50 t.n.v. Stichting De Ark.

Onze stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI.

Ook kunt u donateur worden. Mail de penningmeester: penningmeester@stichtingdeark.nl