Presentaties werk van De Ark.

Met regelmaat worden door het bestuur presentaties gehouden over het werk van De Ark. Onlangs presenteerden we ons aan het Sociaal Team van de gemeente Hardinxveld Giessendam. Ook na de Rommelmarkt van Boven-Hardinxveld op 5 sept. jl. werd een korte presentatie gegeven. Op 9 september organiseerde de diaconie van de Hervormde gemeente Giessendam- Neder-Hardinxveld een grootschalige diaconale avond met diverse workshops. Twee (heel succesvolle) workshops werden gegeven door de secretaris van De Ark, Lea Rietveld.