Sponsoring

Stichting De Ark is blij met (financiële) bijdragen. Voor de bouw en inrichting van het logeerhuis is naast eenmalige subsidies van de overheid (landelijk en plaatselijk) veel eenmalige sponsoring ontvangen. Dit was afkomstig van kerken, fondsen en stichtingen, bedrijven en particulieren. De lijst met namen is niet volledig. Naamsvermelding wordt door sponsoren niet altijd op prijs gesteld.

Sponsoring en donaties zijn nog steeds nodig

Waar gebruiken we het voor?

  • Exploitatie van logeerhuis De Ark
  • Eenmalige investeringen in het logeerhuis
  • Bijzondere activiteiten t.b.v. de doelgroep
  • Realisering van de woondoelstelling
  • Administratie, verzekeringen en overige kosten

Wilt u als particulier donateur worden of een eenmalige gift schenken?

Lees hier meer over de mogelijkheden. Ook vindt u informatie over bestemming vanuit nalatenschap. Jaarlijks vindt in Hardinxveld-Giessendam ook een huis-aan-huis collecte plaats.

Overweegt u als kerk om de Stichting financieel te ondersteunen?

Veel kerken in Hardinxveld en omgeving dragen bij aan het werk van Stichting De Ark. Lees hier meer.

Wilt u graag als bedrijf betrokken zijn?

Al verschillende keren werden we verrast met een bedrag uit een actie, zoals uit de gesponsorde 2-daagse wielertocht van Rabo Bidon Classic. Ook ontvingen we van diverse bedrijven geld, materiaal, leverantie tegen inkoopprijs of terbeschikkingstelling van arbeid. Lees hier meer.