Waarom logeren

Er zijn verschillende redenen om mensen uit de doelgroep te laten logeren. De volgende drie komen het meest voor.

Druk van de ketel voor ouders en verzorgers
Als de logees naar De Ark zijn, kunnen ouders en verzorgers dingen doen waar anders te weinig tijd voor is. Even gezellig winkelen, samen op visite, klusjes doen, enzovoort. De druk even van de ketel, dus.

Logees steken er soms ook wat van op voor later
Als de logees in De Ark zijn, doen ze daar met elkaar allerlei dingen; als dat kan mogen ze meehelpen bij bv. het klaarmaken van het eten. Zo leren ze iets waar ze later nog wat aan kunnen hebben!

Logees maken contact en zijn er even uit
Het is voor de logees fijn om elkaar te zien. Ze logeren vaak met vrienden en vriendinnen, en ze maken die ook in De Ark. En ook de ouders leren elkaar  een beetje kennen, als ze elkaar ontmoeten bij het ophalen of wegbrengen van de logees!