Wonen

Vanaf het begin is het de bedoeling om naast logeren ook wonen te realiseren voor de doelgroep.

Vanaf begin 2007 zijn hierover met een groep ouders gesprekken gevoerd.
Onderstaande uitgangspunten voor het wonen zien wij als voorwaarden om toekomstige bewoners zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen.

Uitgangspunten voor het wonen:

  • Identiteit
  • Eigen regie
  • Kleinschaligheid
  • In het eigen dorp

Bij identiteit wordt gedacht in de lijn van Stichting De Ark. Vertrouwd en houvast biedend.
Eigen regie – de behoeften van de bewoners zijn belangrijk. Er zijn regels, maar er moet ook flexibiliteit zijn. Geen bezoekuren, bijvoorbeeld.
Kleinschaligheid – kan op meerdere manieren worden gerealiseerd.
In het eigen dorp – bestaande sociale netwerken dienen zo veel mogelijk in stand te blijven.

Samenwerking met Stichting Buitenhof

Inmiddels is ook Stichting Buitenhof opgericht. Deze stichting heeft dezelfde doelgroep en identiteit, en heeft op basis van een beschikbare locatie (Buitendams) plannen ontwikkeld. Vanaf begin 2010 vindt regelmatig overleg plaats tussen beide stichtingen. Na enkele intensieve gesprekken tussen beide besturen is in juni 2010 besloten tot een onderzoek naar samenwerking.

Stichting Buitenhof heeft in juni 2010 in samenwerking met Stichting De Ark de oudergroep rond De Ark in een gezamenlijke bijeenkomst over de bestaande plannen geïnformeerd. In augustus 2010 is door Stichting Buitenhof en Stichting De Ark een commissie ingesteld om een mogelijke samenwerking te onderzoeken. Door deze commissie is een aantal zaken op het gebied van wonen uitgediept, zoals woonwensen van ouders voor hun kinderen, identiteit, zorgvisie, e.d.

Het eindrapport bood begin 2011 voldoende basis voor verdergaande samenwerking met als doel dat iedereen van de doelgroep die in Hardinxveld-Giessendam wil wonen, daar ook een goed plekje vindt! Voorjaar 2012 is de vergunningsaanvraag voor de realisatie van het project ingediend. Vanwege ingediende bezwaarschriften kon met de uitvoering nog niet worden begonnen (stand april 2015).